Druga konferencja o. Haydena Williamsa nosiła tytuł „Siewcy nadziei” i była oparta na tekście z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła wzywającego do zdania sprawy z nadziei, która jest w uczniach Chrystusa (1 P 3, 15). Po konferencji ks. Artur Potrapeluk poinformował o formach działalności Fundacji Nowa Pięćdziesiątnica i zachęcił do zaangażowania się w jej funkcjonowanie oraz podjęcie finansowej odpowiedzialności za jej dalsze trwanie i rozwój.

Następnie rozpoczęła się modlitwa uwielbienia Boga przez adorację Najświętszego Sakramentu. Wraz z zespołem muzycznym modlitwę prowadziła Kinga Sobiesiak ze Świdnika i Renata Stawinoga z Lubartowa. W trakcie modlitwy do uwielbienia włączył się o. Hayden, który wskazał na istotne motywy skłaniające do uwielbiania Boga.

O. Hayden przybył do Lublina już drugi raz. Pierwszy raz gościł w parafii Maryi Królowej Polski w listopadzie ub. roku, gdzie głosił orędzie adwentowe dla wspólnot Odnowy w Duchu Świętym. W tym roku jego posługa w Lublinie obejmowała wygłoszenie rekolekcji dla kapłanów w domu rekolekcyjnym na Podwalu oraz głoszenie dwóch konferencji i homilii podczas adwentowego spotkania na Poczekajce. Wieczorem w sobotę udał się do Krosna, gdzie 27 listopada głosił niedzielne kazania w sanktuarium świętego Jana Pawła II w tym mieście, a w poniedziałek następnego dnia przewodniczył modlitwom o uzdrowienie duszy i ciała.
Hayden Williams (ur. 1977) był ministrantem w rodzinnej parafii Narodzenia Matki Bożej i członkiem Legionu Maryi. W wieku 13 lat zetknął się ze wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym i uczęszczał na spotkania charyzmatycznej wspólnoty Lumen Christi. Dwa lata później został wybrany na lidera tej grupy.
W 1996 r. wstąpił do kapucynów. W 2004 r. złożył śluby wieczyste i tego samego roku w dniu 17 października przyjął święcenia diakonatu. W roku poświęconym Eucharystii został wyświęcony na prezbitera przez arcybiskupa Malty ks. Josepha Mercieca. Na Uniwersytecie Malty uzyskał stopień licencjata teologii.
Pełnił funkcje duszpasterza powołań maltańskiej prowincji kapucynów, wychowawcy młodych zakonników, gwardiana wspólnoty klasztornej oraz duszpasterza młodzieży i kapelana więzienia o nazwie Zakład Poprawczy Corradino. Był też członkiem Rady Prowincjalnej oraz wikariuszem prowincjalnym kapucynów na Malcie.
Jest autorem książek „Chrystus żyje we mnie” i „Różaniec rodzinny”. Nagrał również różaniec i koronkę do Miłosierdzia Bożego w języku maltańskim, angielskim i włoskim, którymi się biegle posługuje. Założył wspólnotę o nazwie Franciszkańskie Bractwo Jezusa i Maryi, które w 2021 r. zostało zatwierdzone przez arcybiskupa Charlesa Sciclunę, metropolitę Malty, jako prywatne stowarzyszenie wiernych.
Od ponad roku jest wędrownym kaznodzieją, głosząc Ewangelię w różnych krajach. Nagrywał różne programy telewizyjne i radiowe, głosił rekolekcje i konferencje dla świeckich, zakonników i księży na Malcie, w Szkocji, Irlandii, Albanii, Holandii, Hiszpanii, Włoszech, Polsce, Egipcie i Kenii. Obecnie przynależy do kapucyńskiej wspólnoty Świętego Wawrzyńca z Brindisi w Celle di Cortona we Włoszech. Między wyjazdami na głoszenie rekolekcji i konferencji udaje się na pustelnię San Michele, która jest związana z klasztorem w Celle.
⁣(źródło: ekai.pl)

Ostatnio słuchane przez

0 Komentarze
    Nie znaleziono komentarzy

:: / ::
::
/ ::

Kolejka